Weronika Szwebs

doktorantka, w swojej pracy naukowej skupia się na zagadnieniach przekładu literatury polskiej na język angielski
Weronika Szwebs

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy naukowej skupia się głównie na zagadnieniach przekładu literackiego. Jej artykuły ukazywały się m.in. w „Przekładańcu” i „Między Oryginałem a Przekładem”. Autorka tłumaczeń tekstów teoretycznych publikowanych m.in. w „Przekładańcu”, „Tekstach Drugich” i „Przestrzeniach Teorii”.