Walter Benn Michaels

Walter Benn Michaels

Amerykański badacz literatury, filozof polityki. Wykładał na Johns Hopkins University w Balitmore (1974-1977, 1987-2001) oraz University of California w Berkeley (1977-1987). Od 2001 roku pracuje na University of Illinois w Chicago. Jest autorem głośnego artykułu - Against Theory (Przeciwko teorii) - który ukazał się w 1982 na łamach Critical Inquiry (współautorem był Steven Knapp). Tekst ten sprowokował długą dyskusję w Stanach Zjednoczonych na temat teorii interpretacji (autorzy sprzeciwiali się ograniczonym swobodom praktyk czytania oraz ustanowionym odgórnie kryteriom poprawności interpretacji). Głos ten uznaje się za oficjalny początek szkoły tak zwanych neopragmatystów. Pracy Michaels'a koncentrują się wokół tak kluczowych dla współczesnej humanistyki kwestii, jak problem rasy, tożsamości narodowej i osobistej, różnic między „pamięcią” a „historią”. Michaels jest autorem książek: The Gold Standard and the Logic of Naturalism (1987), Our America: Nativism, Modernism and Pluralism (1995), The Shape of the Signifier: 1967 to the End of History (2004) oraz The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality (2006 – analizuje tu zjawisko pogłębiania się różnic ekonomicznych w społeczeństwach odwołujących się do zasady kulturowej różnorodności – multikulturalizmu). Podczas krakowskiego festiwalu badacz z Chicago wygłosił wykład: Multiculturalism Today oraz wziął udział w dyskusji prowadzonej przez Jana Sowę Gra w klasy. Polityka, społeczeństwo, kultura.