W. J. T. Mitchell

Wybitny profesor anglistyki i historii sztuki.
W. J. T. Mitchell

Wybitny profesor anglistyki i historii sztuki na Uniwersytecie Chicagowskim (Gaylord Donnelley Distinguished Service Professor of English and Art History). W latach 1988 – 1991 pełnił tam funkcję kierownika Katedry Anglistyki, a od 1978 redaguje prestiżowy periodyk Critical Inquiry. Jego praca naukowa koncentruje się głównie na związkach obrazu i języka badanych na obszarze sztuki, literatury i w mediach. Tematy jego publikacji obejmują szeroki wachlarz zjawisk: od ogólnych problemów teorii reprezentacji po szczegółowe zagadnienia polityki kulturowej i kultury politycznej. Otrzymał wiele prestiżowych nagród i stypendiów (m.in. od the Guggenheim Foundation, the National Endowment for the Humanities, the American Philosophical Society). Liczne przekłady jego prac obejmują język francuski, niemiecki, holenderski, szwedzki, chiński i japoński. Wśród opublikowanych książek znalazły się: Blake's Composite Art (Princeton, 1977), Iconology (Chicago, 1986), Picture Theory (Chicago, 1994), The Last Dinosaur Book (Chicago, 1998), What Do Pictures Want? (Chicago, 2005), Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the Present (Chicago, 2011). Zredagował sześć tomów esejów opublikowanych przez University of Chicago Press: The Language of Images (1980), On Narrative (1981), The Politics of Interpretation (1983), Against Theory (1985), Art and the Public Sphere (1993), oraz Landscape and Power (1994). 25 października w MOCAKu odbędzie się wykład profesora Mitchella. W tematykę spotkania wprowadzi Łukasz Zaremba, tłumacz książki Czego chcą obrazy?