Urszula Kropiwiec

Menedżerka kultury i tłumaczka z języka hiszpańskiego i francuskiego.
Urszula Kropiwiec

Menedżerka kultury i tłumaczka z języka hiszpańskiego i francuskiego. Pracowała w Fundacji Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, zarządzała Europejską Fundacją Mozartowską, była dyrektorką krakowskiej Willi Decjusza. W latach 1999 – 2014 kierowała przedstawicielstwem Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia w Europie Środkowo-Wschodniej.   Prowadziła zajęcia warsztatowe z przekładu literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie także współorganizowała konferencje translatologiczne Między oryginałem a przekładem i była współredaktorką serii pod tym samym tytułem.Opublikowała przekłady autobiografii Reinalda Arenasa Zanim zapadnie noc i dwóch książek innego kubańskiego dysydenta, Guillerma Cabrery Infante, Ona śpiewała boleraMoja wina, bo tańczyłem cza-czę.