Tomasz Swoboda

Tomasz Swoboda

Eseista i tłumacz, autor książek To jeszcze nie koniec? (2009), Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot (2010), Histoires de l’œil (2013), Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu (2014) oraz Deformacje nowoczesności (2021). Laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka za Historie oka. Członek kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Tłumaczył na polski teksty Baudelaire’a, Nervala, Bataille’a, Leirisa, Sartre’a, Barthes’a, Caillois, Starobinskiego, Didi-Hubermana i Le Corbusiera, a także serię komiksową Ariol. Gitarzysta zespołu Columbus Duo. Pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.