Tomasz Makowski

Tomasz Makowski

polski bibliotekarz i historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej (od 2007 roku), przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Specjalizuje się w historii bibliotek, rękopisoznawstwie, naukach pomocniczych historii i historii historiografii.