Tomasz Kaliściak

Tomasz Kaliściak

(ur. 1981) – dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zatrudniony  w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym; literaturoznawca i historyk literatury XIX i XX wieku, zajmujący się problematyką szeroko pojętej nowoczesności, w tym także tożsamości płciowych i seksualnych. Autor monografii: „Katastrofy odmieńców” (2011) i „Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku” (2016); współredaktor monografii zbiorowej „Biopolityka męskości” (2020, z Wojciechem Śmieją). Współwykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności realizowanego w latach 2013-2018, którego rezultatem jest m.in. trzytomowa edycja prac pt. „Formy męskości”.