Sybilla Stanisławska-Kloc

doktor nauk prawnych, adwokat
Sybilla Stanisławska-Kloc

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką. Pracuje w Katedrze (dawnym Instytucie) Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii „Ochrona baz danych” oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu. W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). W 2014 r. powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego. Od lat współpracuje z kancelarią prawną „Markiewicz & Sroczyński”, specjalizującą się w problematyce prawa własności intelektualnej.