Svenja Herrmann

Svenja Herrmann

Svenja Herrmann urodziła się w 1973 roku we Frankfurcie, obecnie mieszka w Zurychu. Studiowała germanistykę i historię prawa i byłą stypendystką Fundacji Landis & Gyr w Londynie. Jej wiersze były wielokrotnie nagradzane. Powstały tłumaczenia na angielski, polski (za sprawą Ryszarda Wojnakowskiego), ukraiński, francuski i rumuński. Siedem lat temu gościła w krakowskiej Willi Decjusza. Ostatnio ukazał się audiobook, w którym utwory Herrmann ilustrowane są muzyką elektroniczną. Oprócz działalności twórczej Herrmann prowadzi Schreistorm - program kształcenia literackiego dla utalentowanej młodzieży (www.schreibstorm.ch). Była dyrektor Domu Literatury w Lenzburgu, gdzie organizowała czytania i panele poetyckie. Redagowała zbiór tekstów z okazji 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.Zdjęcie: Hellmuth Lang 23 października Svenja Herrmann wemie udział w dyskusji o poezji Europy Środkowo-Wschodniej oraz wieczorze autorskim.