Sven Lindqvist

Sven Lindqvist

Szwedzki niezależny dziennikarz, doktor historii literatury na Uniwersytecie Sztokholmskim, autor wielu esejów, aforyzmów, reportaży z Afryki, Chin, Ameryki Południowej, Australii; polskiemu czytelnikowi znany przede wszystkim jako autor książek Terra nullius oraz głośnej - Wytępić całe to bydło, która już w samy tytule podejmuje dialog z autorem Jądra ciemności. Książka ta jest mocnym oskarżeniem kultury starego, opartego na imperialistycznych założeniach, świata. Lindquist ukazuje historię terroru przełomu XIX i XX wieku, bada ślady europejskiego kolonializmu, obnaża dzisiejsze skutki działalności białych na Czarnym Lądzie, pokazuje, jak biali uczeni, w myśl europejskich teorii antropologicznych, pozwolili na ludobójstwo, traktowane jako efekt postępu. Bardziej niż opis miejsc, ludzi i odmiennych obyczajów interesuje go rozpracowywanie kolonialnych mechanizmów – podróż w przestrzeń staje się dla Linquista zawsze podróżą w czasie. Jego pisarstwo to kolaż historii, dziennikarstwa i literatury pięknej. W swoich tekstach Lindquist - podobnie jak John M. Coetzee - pokazuje klęskę oświeceniowego modelu człowieka – dumnego zdobywcy świata, niosącego szczęście innym narodom oraz obnaża tryby działania cywilizacyjnej maszyny. Na 2. Międzynarodowym Festiwalu Literatury im. J. Conrada wziął udział w spotkaniu pt. Exterminate all the brutes, które poprowadzi Grzegorz Janowicz. (MD)