Sabina Suruło

Sabina Suruło

(ur. 1985) – pedagog specjalny w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od ośmiu lat wspiera uczniów zdrowych, jak i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dzieci z niedosłuchem. Język migowy to jej pasja, którą zajmuje się dodatkowo po pracy jako tłumacz. Podstaw tego niezwykłego języka uczy również w szkole, realizując innowację pedagogiczną – zajęcia Gadające dłonie, których celem jest zapoznanie uczniów z podstawami języka migowego.