Roma Sendyka

Teoretyczka literatury, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Roma Sendyka

Teoretyczka literatury, pracuje w Katedrze Antropologii i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Polonistyki prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim.

Zajmuje się teoriami kultury, zwłaszcza kulturą wizualną i sposobem działania pamięci. Autorka książki Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006) oraz Od kultury "ja" do kultury "siebie". O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych (2015).

Współredaktorka prac zbiorowych nt. pamięci (w serii Nowa Humanistyka, IBL PAN). Publikowała w wielu pismach naukowych, m.in. w „Tekstach Drugich” i „East European Politics and Societies”.