Roberto Esposito

Roberto Esposito

(ur. 1950) – włoski filozof, krytyk teologii politycznej, kojarzony przede wszystkim z autorstwa oryginalnych koncepcji wspólnoty, immunizacji i biopolityki, jak również impolityczności i impersonalności. Namysł nad biopolityką zwykł łączyć z refleksją nad wspólnotą i sposobem, w jaki jest ona definiowana przez współczesnych Europejczyków. Wielokrotnie nawiązywał dialog z filozofami i filozofkami pochodzącymi z różnych krajów. Urodzony w Neapolu pozostał przez lata związany z tamtejszym uniwersytetem, który wcześniej ukończył. Obecnie wykłada w prestiżowym Scuola Normale Superiore w Pizie. Publikuje regularnie na liczne tematy, w języku włoskim ukazało się już ponad 20 jego książek. Jego ostatnie publikacje to Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero (2013) oraz Da Fuori. Una filosofia per l’Europa (2016). W języku polskim ukazały się jego Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka.