Przemysław Czarnecki

Przemysław Czarnecki

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa skandynawskiego, norwegista i islandysta. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat również współpracownik Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Stypendysta islandzkiego Ministerstwa Kultury i Edukacji oraz Snorri Sturluson Fellowship. Tłumacz literatury islandzkiej, autor słownika islandzko-polskiego i polsko-islandzkiego. Jego zainteresowania dotyczą gramatyki języków skandynawskich (zwłaszcza islandzkiego, farerskiego i norweskiego), a także zagadnień polityki językowej krajów skandynawskich, w tym przede wszystkim tendencji purystycznych na Islandii i Wyspach Owczych.