Piotr Matywiecki

Piotr Matywiecki

Polski poeta, eseista, tłumacz. Publikuje raczej rzadko, za to każdy tomik przygotowuje niezwykle starannie. Do tej pory ukazały się następujące zbiory jego wierszy: Podróż (1975), Struna (1979), Płanetnik i śmierć (1981), Anioł z ognia i lodu (1986), Światło jednomyślne (1990), Nawrócenie Maxa Jacoba (1994), Poematy biblijne (1995), Improwizacje i światy (1997), Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa (1998), Powietrze i czerń (2009), Zdarte okładki (2009), Widownia (2012). W 2006 roku jego książka Ta chmura powraca znalazła się w finale Nagrody Nike. Jego twórczość mieści się w klasycyzującym nurcie współczesnej poezji polskiej. Porusza się w kręgu typowych dla liryki refleksyjno-filozoficznej zagadnień - przemijanie, melancholia, tajemnica istnienia i śmierci. Nieprzeciętne zainteresowanie wzbudziła przygotowana przez niego antologia poezji polskiej Od początku (1997). Najważniejszym dziełem w dotychczasowym dorobku Matywieckiego pozostaje jednak obszerna, licząca ponad 500 stron, książka eseistyczna Kamień graniczny (1994), publikacja szeroko komentowana, uhonorowana m.in. prestiżową nagrodą PEN-Clubu. To swoistym rozrachunkiem autora z tematem Holocaustu i niezawinionego cierpienia Żydów. Jego książka pt. Twarz Tuwima została laureatką Nagrody Literackiej Gdynia 2008 w kategorii eseistyka. 5 listopada na 2. Festiwalu Conrada wziął udział w spotkaniu poświęconym Isaakowi Cylkowowi w Synagodze Wysokiej.