Piotr Laskowski

Piotr Laskowski

(ur. 1976) – historyk idei, wykładowca w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca i pierwszy dyrektor Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia – pionierskiej placówki próbującej urzeczywistnić koncepcję wspólnoty edukacyjnej. Autor monografii Szkice z dziejów anarchizmu (2006) oraz książki Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej (2011) poświęconej kontrowersyjnemu francuskiemu filozofowi polityki.