Paweł Reszka

dziennikarz, korespondent
Paweł Reszka

(ur. 1969) – dziennikarz, w latach 2003-2006 korespondent „Rzeczpospolitej” w Moskwie, w latach 2006-2009 szef działu śledczego „Dziennika”, od 2013 roku członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W 2007 roku wyszła jego książka Miejsce po imperium, lata 2010 i 2011 przyniosły dwie kolejne: Daleko od Wawelu oraz Daleko od miłości (obie we współautorstwie z Michałem Majewskim). W 2008 roku otrzymał Nagrodę MediaTory w kategorii „prowokator” (wspólnie z Michałem Majewskim), a w roku 2010 – Nagrodę im. A. Woyciechowskiego za cykl artykułów na temat katastrofy smoleńskiej (ponownie wspólnie z Michałem Majewskim).

fot. Grażyna Makara, Tygodnik Powszechny