Paweł Panas

autor książek, członek International Institute for Hermeneutics
Paweł Panas

(ur. 1978) – adiunkt w Ośrodku Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor książek: Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2012) oraz Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego (2014). Członek International Institute for Hermeneutics oraz Immigration and Ethnic History Society. Współpracuje z Festiwalem im. Zygmunta Haupta.

 Fot. Maciej Nowak