Paulina Subocz

Literaturoznawca, filolog polski.
Paulina Subocz

Literaturoznawca, filolog polski. Współautorka książki Nadkolory i nadaromaty. Schulz, Mueller, Blecher (wraz z Ireneuszem Staroniem). Publikowała m.in. w czasopismach „Topos”, „Metafora”, „Rocznik Komparatystyczny”.

Pisze rozprawę doktorską na temat poezji Jana Polkowskiego. W swoich badaniach zajmuje się relacjami pomiędzy sztuką a literaturą, a także polską prozą emigracyjną, np. powieściami Floriana Czarnyszewicza.