Patryk Szaj

Patryk Szaj

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, redaktor, okazjonalnie tłumacz. Pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wcześniej przez kilka lat związany z Wydawnictwem WBPiCAK w Poznaniu. Autor monografii naukowej Wierność trudności. Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka (Universitas, 2019). W listopadzie 2021 roku w Wydawnictwie Wolno ukaże się jego książka eseistyczna Pamiętnik z końca świata (jaki znamy). Redaktor prowadzący serii naukowej Humanistyka Środowiskowa w Wydawnictwie WBPiCAK w Poznaniu. Stały współpracownik redakcji dwutygodnika kulturalnego „artPapier” oraz „CzasuKultury.pl”.