Nicolas Georges

Nicolas Georges

dyrektor ds. książki i czytelnictwa w Dyrekcji Generalnej ds. Mediów i Przemysłu Kulturalnego we francuskim Ministerstwie Kultury.

Jest absolwentem Ecole nationale des Chartes i Generalnym Konserwatorem Zabytków, przez osiem lat był dyrektorem biblioteki Rady Stanu, wcześniej, w latach 1996-2001 pełnił funkcję generalnego inspektora w Direction des musées de France (DMF).