Monika Miszczuk-Wereszczyńska

Monika Miszczuk-Wereszczyńska

Socjolog, specjalista ds. badań: od kilkunastu lat związana z komercyjnymi firmami badawczymi: specjalizuje się w badaniach rynku pracy, obszarów edukacji, wykluczenia społecznego oraz problematyki aktywności zawodowej kobiet. Praktyk w analizie danych statystycznych z osobliwą słabością do metod jakościowych, w szczególności do zogniskowanych wywiadów grupowych; twórca narzędzi do badań ilościowych oraz jakościowych. Wice-prezes Instytutu Rzeźby Społecznej – Fundacji im. Josepha Beuysa, zajmującego się badania społecznymi, w tym diagnozowaniem lokalnych problemów społecznych oraz aktywizowaniem grup marginalizowanych społecznie. Autorka raportów, recenzowanych publikacji badawczych oraz artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki refleksyjności i sprawczości oraz dystynkcji rodzajowych doświadczanych na rynku pracy. Prywatnie zainteresowana neurologicznymi podstawami systemu mowy.