Mikołaj Ratajczak

Mikołaj Ratajczak

Filozof, historyk idei, tłumacz i redaktor. Adiunkt w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN, współpracownik czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Autor pierwszego w języku polskim i jednego z pierwszych na świecie monograficznych opracowań historii rozwoju współczesnej radykalnej filozofii politycznej we Włoszech (Forma życia i dobro wspólne, Warszawa 2020). Jego prace publikacje poświęcone są historii filozofii politycznej i myśli społecznej. Odbywał staże naukowe we Włoszech, Francji i USA. Na język polski przełożył m.in. Antonio Negriego, Theodora W. Adorna, Roberta Esposito i Anthony’ego Atkinsona. Znawca i tłumacz myśli Karola Marksa, od 2017 współprowadzi ogólnopolskie, otwarte seminarium „Czytanie Marksa”.