Michał Sobol

Michał Sobol

Frankfurter Allgemeine Zeitung” i na versopolis.com. Za swój debiut z 2001 roku Lamentacje otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Za tom Pulsary (2013) był nominowany do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej oraz Nagrody Literackiej Gdynia. Z kolei za tomik Schrony (2016) otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Jego ostatni tomik Wieść ukazał się w 2019 roku i był nominowany do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej.