Michał Paweł Markowski

Michał Paweł Markowski

(ur. 1962) – krytyk literacki, eseista, tłumacz, publicysta. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, Stefan and Lucy Hejna Family Chair in Polish Language and Literature na University of Illinois w Chicago. Znawca twórczości Barthes’a, Gombrowicza, Derridy, Schulza, Prousta, Witkacego, Nietzschego i Leśmiana. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Opublikował m.in. Słońce, możliwość, radość (2010), Powszechną rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura (2012) oraz Politykę wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki (2013), a ostatnio – zbiór esejów Kiwka (2015). Współwydawca dwóch serii wydawniczych: Hermeneia oraz Horyzonty nowoczesności, członek redakcji „Tekstów Drugich” oraz „The Slavic Review”. Laureat wielu nagród, ostatnio uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za całość dorobku eseistycznego i krytycznoliterackiego.

Wydarzenia z udziałem gościa

Czwartek, 26 października