Michał Koza

Michał Koza

(ur. 1987 r.) organizator wydarzeń literackich, krytyk, doktorant i poeta. Członek zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO w Krakowskim Biurze Festiwalowym, nauczyciel akademicki na Wydziale Polonistyki UJ. W 2016–2018 koordynator wykonawczy Festiwalu Miłosza. Stypendysta Fulbrighta, finalista Połowu 2019, wyróżniony w Dan Liberthson Poetry Prize 2019.

Publikował wiersze w „Dwutygodniku”, „Stonerze Polskim” i „Helikopterze”, artykuły naukowe m.in. w „Comparative Literature and Culture”, „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” i „Studiach z Historii Filozofii”.

Filozof literatury, badacz kultury popularnej, podróżnik, żeglarz memów.