Michał Figura

Michał Figura

Przyrodnik, członek Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, które współtworzy z dr hab. Sabiną Pierużek-Nowak i dr. hab. inż. Robertem W. Mysłajkiem, prof. UW. Ukończył politologię ze specjalizacją z bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Swoją pracę dyplomową poświęcił rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pomiędzy ludźmi i wilkami. Jego projekt doktorski w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego dotyczy opracowania i wdrożenia dobrych praktyk wykorzystania wilków i rysi leczonych w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt w ochronie ich populacji w środowisku naturalnym. Zajmuje się monitoringiem wilka, rysia i niedźwiedzia, a także edukacją przyrodniczą. Twórca artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu teriologii i ornitologii.