Maya Jasanoff

Harvard University
Maya Jasanoff

amerykańska profesor, wykładowca historii na Harwardzie, gdzie zajmuje się przede wszystkim historią Imperium Brytyjskiego i brytyjskiego kolonializmu. W 2011 r. otrzymała National Book Critics Circle Award w kategorii „non-fiction”, w 2012 r. George Washington Book Prize, a rok później otrzymała grant Guggenheim Fellowships.

Autorka takich książek jak: Edge of Empire: Lives, Culture, and Conquest in the East, 1750-1850 (2005), Liberty's Exiles (2011) i The Dawn Watch (2017). Dwie pierwsze poświęcone są skomplikowanym relacjom amerykańsko-brytyjskim, natomiast ostatnia – Joseph Conrad i narodziny globalnego świata – opowiada o kluczowej dla anglosaskiej nowoczesności postaci.