Marek Zaleski

krytyk literacki, eseista, publicysta, redaktor, wykładowca uniwersyteck
Marek Zaleski

Krytyk literacki, eseista, publicysta, redaktor, wykładowca uniwersytecki. Jest uważany za jednego z najważniejszych badaczy twórczości Czesława Miłosza. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Badań Literackich PAN. Był stypendystą m.in. Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Akademii Brytyjskiej, w 2001 roku przebywał także na University of Iowa w ramach programu International Writing Program. Przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego Res Publiki Nowej, gdzie publikował też swoje teksty. Oprócz tego publikował m.in. w pismach TekstyTeksty Drugie, Gazecie WyborczejTygodniku Powszechnym. Obecnie Kierownik Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN-Clubu oraz Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Rasizmowi Otwarta Rzeczpospolita. Laureat Nagrody im. Kościeliskich (1990), Nagrody Literackiej Gdynia (2006) i Nagrody im. Kazimierza Wyki za książkę Echa idylli (2009). Do 2007 roku był jurorem Nagrody Literackiej Nike. Jego najważniejsze prace to: Przygoda drugiej awangardy (1984), Mądremu biada? (1900), Formy pamięci (1996) oraz Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (2005). Marek Zaleski poprowadzi spotkanie z Agnieszką Taborską, które odbędzie się 22 października o godzinie 14:00 w Pałacu pod Baranami.