Marcin Hamkało

Marcin Hamkało

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania (od 2006 r.), wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, prezes Towarzystwa Aktywnej Komunikacji; dyrektor Muzeum Pana Tadeusza, którym kieruje od chwili powstania – nadzorował całość prac programowych przygotowywanego muzeum, a następnie jego budowę, opracowanie wystaw stałych i czasowych, realizację programu edukacyjnego, naukowego i artystycznego, stworzył od podstaw strukturę organizacyjną MPT i kieruje jego bieżącą działalnością.