Małgorzata Łukasiewicz

Małgorzata Łukasiewicz

Tłumaczka, eseistka, germanistka. W jej przekładzie ukazało się ok. 80 książek, tłumaczyła m.in. utwory Hansa Georga Gadamera, Jürgena Habermasa, Theodora W. Adorno, Friedricha Nietzschego, Hermanna Hessego, Roberta Walsera, Patricka Süskinda, W.G. Sebalda. Autorka książek eseistycznych Robert Walser (1990), Rubryka pod różą (2007, nominacja do Nagrody Literackiej Nike), Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna (2011, nominacja do Nagrody Literackiej Nike), Dziwna rzecz – pisanie (2012).

W 2017 roku opublikowała tom poświęcony sztuce tłumaczenia Pięć razy o przekładzie. Laureatka nagrody „Literatury na Świecie”, nagrody Polskiego PEN Clubu, nagrody „Zeszytów Literackich” oraz Nagrody im. Hermanna Hessego, Nagrody Polsko-Niemieckiej i Nagrody im. Kazimierza Wyki. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.