Maciej Stroiński

Maciej Stroiński

tłumacz i krytyk teatralny. Absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił pracę doktorską o judaizmie w kinie izraelskim. Członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Na polski przełożył między innymi De profundis (2018) i dramaty Oscara Wilde’a, a także Matkę na obiad Shaloma Auslandera (2022).