Łukasz Zaremba

tłumacz
Łukasz Zaremba

Doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW, tłumacz. Interesuje się teoriami kultury wizualnej i metodologią badań wizualnych. Publikował w Kontekstach, Kulturze Współczesnej, Invisible Culture, Dialogu, Kulturze Popularnej i na Dwutygodnik.com. Laureat Stypendium FNP START 2012 i START 2013. Współtłumacz książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji (2009) oraz tłumacz książki W.J.T. Mitchella Czego chcą obrazy? (2013) i wielu innych tekstów z kultury wizualnej. Współredaktor podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (2012). Realizuje grant NCN Współczesne oblicza ikonoklazmu. Redaktor pisma Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej. 25 października o godzinie 16:00 w muzeum MOCAK doktorant dokona wprowadzenia do wykładu W.J.T.Mitchella pt. Czego chcą obrazy?.Zdjęcie: Agnieszka Pajączkowska