Łukasz Musiał

Łukasz Musiał

Badacz literatury, krytyk, tłumacz, eseista. Wydał m.in. Wybór prozy Franza Kafki w swoim opracowaniu (Wydawnictwo Ossolineum 2018), a także nowe przekłady krótkich próz Kafki Prozy utajone (Państwowy Instytut Wydawniczy 2019) oraz jego Dzienników (Wydawnictwo Officyna 2022). W 2023 roku opublikował esej książkowy poświęcony twórczości Roberta Walsera Rojber. Występki Walsera (Wydawnictwo Officyna).