Łukasz Kozak

Łukasz Kozak

Łukasz Kozak (ur. 1981) jest mediewistą, badaczem historii kultury, ekspertem w dziedzinie technologii i nowych mediów oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Autor książek With Stake and Spade. Vampiric Diversity in Poland (2020) oraz Upiór. Historia naturalna (2023). Był kuratorem programu muzyki dawnej warszawskiego Festiwalu Nowe Epifanie, a także audycji mediewistycznej Kryzys wieku średniego w Programie 2 Polskiego Radia. Laureat nagrody „Nowej Fantastyki” za najlepszą polską książkę (2021).

 We wstępie do Upiora pisał o tym, dlaczego zajmuje się opowieściami z przeszłości: „Ciekawość skierowała mnie jednak w stronę materiałówdotąd zupełnie zignorowanych przez badaczy – zacząłem przeglądać dawną prasę, akta sądowe, rozprawy teologiczne czy marginalizowane relacje ukraińskie i kaszubskie. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że nie mam do czynienia z »mitologią«, a raczej »anty mitologią« – zapisem rzeczywistych wydarzeń, życiem i śmiercią, emocjami i działaniami osób z krwi i kości. Ludzi, którymi wzgardziła oficjalna narracja historyczna i których świadectwa zostały odrzucone przez dotychczasowe badania. Zrozumiałem, że piszę o czymś więcej, niż tylko »mit«, choćby był to najważniejszy bądź nawet jedyny, mit Słowiańszczyzny. Pozbyłem się więc akademickiego podejścia, nauczyłem się cierpliwie i z szacunkiem słuchać głosu umarłych. Tak narodził się Upiór”.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Conrada zapraszamy na spotkanie z Anną Brzezińską i Łukaszem Kozakiem, które poprowadzi Alicja Urbanik-Kopeć. Podczas dyskusji będziemy zastanawiać się, jak najlepiej opowiadać o przeszłości. Czy w zależności od obranej strategii możemy mówić o różnych poziomach autentyczności? I na czym miałaby ona polegać w przypadku historiografii?

Wydarzenia z udziałem gościa

Poniedziałek, 21 października

12:00

16. Festiwal Conrada | 21-27.10.2024

Ładuję szczegóły wydarzenia...