Lidia Kośka

autorka monografii twórczości Stanisława Jerzego Leca
Lidia Kośka

Autorka monografii twórczości Stanisława Jerzego Leca pt. Lec. Autobiografia słowa (2015), edytorka dzieł poety m.in tom Myśli nieuczesane odczytane z notesów i serwetek po trzydziestu latach, 1996). Opublikowała także Głosy z Aszkenaz. Żydowskie przysłowia i powiedzenia ze zbioru Ignatza Bernsteina (2007). Redaktor naczelny wydawnictwa Pardes.