Leonidas Donskis

litewski filozof, eseista, doktor nauk społecznych i filozoficznych
Leonidas Donskis

(ur. 1962 w Kłajpedzie) - litewski filozof, eseista, doktor nauk społecznych i filozoficznych, profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W latach 2009-2014 Poseł do Parlamentu Europejskiego z listy Ruchu Liberalnego Republiki Litewskiej.

Autor min. tomu esejów Władza, wyobraźnia i pamięć (KEW 2015), w których analizuje przedstawienia opresji politycznej w dramatach i sonetach Szekspira, komediach Macchiavellego, powieściach Daniela Defoe i George Orwella. W tym roku ukaże się tom jego rozmów z Tomasem Venclovą pt. W poszukiwaniu optymizmu w epoce pesymizmu. W poszukiwaniu optymizmu w epoce pesymizmu. Europa Wschodnia – przeczucia i prognozy.