Leonard Neuger

literaturoznawca i tłumacz, działacz opozycji demokratycznej
Leonard Neuger

Literaturoznawca i tłumacz, działacz opozycji demokratycznej, za co był wielokrotnie więziony i internowany. Zajmuje się współczesną literaturą polską i szwedzką. Jest tłumaczem m. in. czterech tomików poetyckich szwedzkiego noblisty Tomasa Tranströmera. Publikuje zarówno po polsku, jak i po szwedzku. Autor książek: Z perspektywy tłumacza: szkice o poezji szwedzkiej (1997) oraz Pomysły do interpretacji: studia i szkice o literaturze polskiej (1997).