Krzysztof Żwirski

Krzysztof Żwirski

Pracownik zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO w Krakowskim Biurze Festiwalowym, odpowiedzialny m.in. za programy wsparcia dla księgarń. Doktorant w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, gdzie zajmuje się krytyką postkolonialną i kulturą audiowizualną Bliskiego Wschodu.