Krzysztof Stanisławski

Krzysztof Stanisławski

Krytyk sztuki i filmu, kurator, współtwórca wielu zdarzeń filmowych i artystycznych, pisarz. Związany z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 1500 tekstów publikowanych m.in. w magazynach „Arteon”, „Exit”, „Art & Business”, „Film na świecie” i prasie zagranicznej. Juror międzynarodowych konkursów, m.in. Baden Baden European Biennial of Graphic Art; Członek Rady Fundacji im. Daniela Chodowieckiego (założonej przez Güntera Grassa przy berlińskiej Akademii Sztuk). Współpracuje także z Instytutem Goethego w Warszawie oraz z Instytutami Polskimi w Europie (Berlin, Düsseldorf, Kijów, Sofia).

W ciągu ostatnich lat był kuratorem polskich artystów m.in. na XIII International Painting Triennial (Litwa, 2007), V European Contemporary Art Biennale (Francja, 2006), a także wystaw Nowe malarstwo niemieckie – Szkoła Lipska (Polska, 2006) czy Ułan Bator w Warszawie, Warszawa w Ułan Bator (Polska – Mongolia, 2005).