Krzysztof Pietrala

Krzysztof Pietrala

Publikował w „Małym Formacie”. Migał kolorami m.in. na Media Art Show Ha!wangarda, Cracow Art Week KRAKERS. Napisał „Story Jones” (METH, 2021). Mieszka w Krakowie i na Pradze I.

 

Nominacja do Nagrody Conrada

Story Jones, Wydawnictwo Meth
Story Jones, Wydawnictwo Meth

proza, która za sprawą wspominanego w niej Adama Ważyka, a także wyrafinowanej formy, w jakiej została opublikowana, przywołuje marzenia, paradoksy, niespełnienia i niebezpieczeństwa Awangardy. Przywołuje, ale też w zadziwiający sposób ożywia i zestawia te marzenia oraz uroki i niebezpieczeństwa intelektualnych mistyfikacji z naszym „tu i teraz”. Gra toczy się o wysoką stawkę.

(ze źródeł wydawcy)