Krzysztof Kłosiński

Badacz literatury, tłumacz, krytyk literacki.
Krzysztof Kłosiński

Profesor Krzysztof Kłosiński jest badaczem literatury (zajmuje się historią literatury XIX i XX wieku oraz teorią literatury), tłumaczem (m.in. Barthesa i Derridy) i krytykiem literackim (w mediach). Napisał monografie poświęcone Romanowi Jaworskiemu i Elizie Orzeszkowej, tomy studiów o prozie i poezji polskiej XX wieku (Eros. Dekonstrukcja. Polityka; Poezja żalu; W stronę inności), liczne studia poświęcone pytaniu: czym jest literatura? Prof. Kłosiński jest dyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ i przewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze PAN (organizował Zjazd Polonistów w 2011 r. poświęcony Przyszłości polonistyki). Zapraszamy na debatę Polityka wrażliwości. Jak uprawiać humianistykę dziś z udziałem Krzysztofa Kłosińskiego, Michała Pawła Markowskiego, Agaty Bielik-Robson i  Lecha Witkowskiego. Spotkanie odbędzie się 23 października w Pałacu pod Baranami.Zdjęcie: Agnieszka Sikora

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.