Krzysztof Kłosiński

Badacz literatury, tłumacz, krytyk literacki.
Krzysztof Kłosiński

Profesor Krzysztof Kłosiński jest badaczem literatury (zajmuje się historią literatury XIX i XX wieku oraz teorią literatury), tłumaczem (m.in. Barthesa i Derridy) i krytykiem literackim (w mediach). Napisał monografie poświęcone Romanowi Jaworskiemu i Elizie Orzeszkowej, tomy studiów o prozie i poezji polskiej XX wieku (Eros. Dekonstrukcja. Polityka; Poezja żalu; W stronę inności), liczne studia poświęcone pytaniu: czym jest literatura? Prof. Kłosiński jest dyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ i przewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze PAN (organizował Zjazd Polonistów w 2011 r. poświęcony Przyszłości polonistyki). Zapraszamy na debatę Polityka wrażliwości. Jak uprawiać humianistykę dziś z udziałem Krzysztofa Kłosińskiego, Michała Pawła Markowskiego, Agaty Bielik-Robson i  Lecha Witkowskiego. Spotkanie odbędzie się 23 października w Pałacu pod Baranami.Zdjęcie: Agnieszka Sikora