Krzysztof Bielawski

Patrolog, tłumacz, współzałożyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa Homini.
Krzysztof Bielawski

Urodzony w 1969 roku. Adiunkt w Instytucie Filologii klasycznej, absolwent wydziału teologii PAT, wykładowca krakowskiej PWST i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, patrolog, tłumacz, współzałożyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa Homini. Redaktor naukowy serii monografii humanistycznych w Wydawnictwie Homini. Affiliated Fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie, stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Batorego, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Zajmuje się badaniami nad religią grecką, leksykografią grecką, antycznymi fragmentami muzycznymi oraz związkami tragedii z teologią. Mieszka w Krakowie.