Krzysztof Biedrzycki

Krzysztof Biedrzycki

polski filolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Instytutu Badań Edukacyjnych. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki UJ oraz członek Rady Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ.