Katarzyna Trzeciak

krytyczka i badaczka literatury
Katarzyna Trzeciak

Krytyczka i badaczka literatury, doktor literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się nowymi tendencjami w prozie polskiej i zagranicznej oraz teorią i antropologią literatury. Autorka książek Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego (2012) oraz Posągi i utopie.

Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty (2018)

 

Fot. Michał Sowiński

krytyczka i badaczka literatury, doktor literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się nowymi tendencjami w prozie polskiej i zagranicznej oraz teorią i antropologią literatury. Autorka książek Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego (2012) oraz Posągi i utopie.

Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty (2018).