Katarzyna Syska

Katarzyna Syska

Doktor, literaturoznawczyni, badaczka rosyjskiej współczesności: literatury i kultury w ich powiązaniach z procesami społeczno-politycznymi. Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.