Katarzyna Przybysławska

Doktor nauk prawnych
Katarzyna Przybysławska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego ze specjalizacją w dziedzinie praw człowieka i prawa uchodźczego. Współzałożyciel i prezes Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony praw człowieka, uchodźców, bezpaństwowców, ofiar handlu ludźmi. Współpracownik Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, ekspert Komisji Ekspertów ds. Migrantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, członek Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców.