Katarzyna Przybysławska

Doktor nauk prawnych
Katarzyna Przybysławska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego ze specjalizacją w dziedzinie praw człowieka i prawa uchodźczego. Współzałożyciel i prezes Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony praw człowieka, uchodźców, bezpaństwowców, ofiar handlu ludźmi. Współpracownik Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, ekspert Komisji Ekspertów ds. Migrantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, członek Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.