Katarzyna Krzyżewska

tłumaczka z języka rosyjskiego
Katarzyna Krzyżewska

Katarzyna Krzyżewska (ur. 28 kwietnia 1962 w Krakowie) - tłumaczka z języka rosyjskiego, głównie poezji Josifa Brodskiego, absolwentka rusycystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyplom magisterski uzyskała w 1987 r., na podstawie pracy Josif Brodski – poeta biografii. Publikowała na łamach m.in. "Kultury Niezależnej", "Brulionu", "Świata", "Odry", "Znaku", "Tygodnika Powszechnego", "Więzi", "Arki", "Arcanów", "Didaskaliów", "Zeszytów Literackich", "Kresów", "Dekady Literackiej", "Przekroju". Przez wiele lat współpracowała z "NaGłosem"[1].

Oprócz twórczości noblisty tłumaczyła również m in Wieniedikta Jerofiejewa ,Mikołaja Bierdiajewa, Władimira Zielińskiego, Gieorgija Fiedotowa, Aleksandra Kusznera, Osipa Mandelsztama, Borysa Pasternaka , Natalię Gorbaniewską i Juditę Vaiciunaite.

Publikowała też pod pseudonimem Seweryn Kuszewski ( dramat Brodskiego „Marmur” [w:] Brulion 1988/5-6 )

Josifa Brodskiego przekładała dla telewizji (TVP, "n"), radia (współpraca z Romaną Bobrowską) i teatru (Groteska - spektakl pt. "Jałta").

Za przekład poematu Josifa Brodskiego "Izaak i Abraham" otrzymała w 1988 roku Nagrodę im. Wandy Kragen[1]. W opinii Czesława Miłosza jej tłumaczenia są „znakomite”[2].

Josif Brodski Wiersze i poematy Kraków: Oficyna Literacka, 1991

  • Josif Brodski Lustro weneckie Kraków: M, 1993
  • Josif Brodski Zamieć w Massachusetts Kraków: Oficyna Literacka, 1994
  • Josif Brodski Fin de siecle Kraków: Oficyna Literacka, 1996
  • Josif Brodski Poezje wybrane Kraków: Znak, 1996 (tłumaczenie wraz ze Stanisławem Barańczakiem)
  • Josif Brodski Wiersze ostatnie Kraków: Znak, 1998 (tłumaczenie wraz ze Stanisławem Barańczakiem)
  • Josif Brodski Tym tylko byłem... Kraków: Znak, 2006 (tłumaczenie wraz m.in. ze Stanisławem Barańczakiem)
  • Josif Brodski Wiersze bożonarodzeniowe Kraków: Znak, 2006 (tłumaczenie wraz ze Stanisławem Barańczakiem)
  • Josif Brodski Znak wodny Kraków: Znak, 2010 (tłumaczenie poezji wraz ze Stanisławem Barańczakiem – eseje.

Ostatnio nakładem Zeszytów Literackich ukazał się tom przekładów wierszy Josifa Brodskiego „Urania”, zawierający m In blok 27 przekładów Krzyżewskiej ( ZL, Warszawa, 2015)