Katarzyna Bazarnik

Pisarka, tłumaczka, anglistka, wykładowczyni akademicka.
Katarzyna Bazarnik

Współautorka książek liberackich i teoretyk liberatury, tłumaczka, badaczka twórczości Jamesa Joyce’a, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorka unikatowej serii Liberatura wydawnictwa Korporacja Ha!art, współzałożycielka krakowskiej Czytelni Liberatury. Wspólnie z Zenonem Fajferem opublikowała trójksiąg Oka-leczenie (2000-2009) – pierwszą książkę określaną mianem liberatury oraz (O)patrzenie (2003), które zainicjowało liberacką serię wydawniczą. Autorka licznych artykułów na temat liberatury publikowanych w Polsce i zagranicą. Redaktorka bądź współredaktorka tomów Wokół Jamesa Joyce’a (1998), Od Joyce’a do liberatury (2002), James Joyce and After. Writer and Time (2010) oraz monograficznych numerów Literatury na Świecie poświęconych twórczości J. Joyce’a (2004) i B.S. Johnsona (2008). Przełożona przez nią powieść B.S. Johnsona Nieszczęśni otrzymała wyróżnienie na Targach Książki we Wrocławiu (2008). Niedawno złożyła do druku książkę Joyce and Liberature, aktualnie pracuje nad monografią liberatury. Swoimi publikacjami, przekładami i wystąpieniami na polskim i międzynarodowym forum naukowym wprowadziła zagadnienie liberatury na grunt akademicki. Na 2. Festiwalu Conrada będzie uczestniczyła w dyskusji z okazji wernisażu wystawy Liberatura w Pawilonie Wyspiańskiego. Spotkanie poprowadzi Adam Poprawa.