Karolina Szymaniak

Karolina Szymaniak

Tłumaczka, redaktorka i lektorka języka jidysz. Zajmuje się nowoczesną literaturą żydowską, problematyką modernizmu, awangardy, literaturą pisaną przez kobiety. Autorka książki poświęconej estetyce polsko-jidyszowej pisarki Debory Vogel (2006). Redaktorka dwujęzycznej antologii Warszawska awangarda jidysz (2005). Obecnie redaguje dwujęzyczną antologię poezji kobiet (we współpracy z Joanną Lisek i Bellą Szwarcman) oraz wraz z Joanną Nalewajko-Kulikov przygotowuje polskojęzyczną antologię poświęconą kulturze jidysz w ZSRR. Redaktorka naczelna Cwiszn. Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce. Stypendystka m.in. MEN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika Polityka. Mieszka w Krakowie, smaży konfitury i powidła z cynamonem. Na 2. Festiwalu Conrada poprowadzi spotkanie z Piotrem Matywieckim, Piotrem Pazińskim i Ireneuszem Kanią na temat Isaaka Cylkowa – zapomnianego polski rabina i kaznodziei, tłumacza Biblii Hebrajskiej na polski. Zdjęcie: Marta Zabłocka